1509 N 47th Street, Kansas City, KS, 66102
1509 N 47th Street, Kansas City, KS, 66102
1509 N 47th Street, Kansas City, KS, 66102
1509 N 47th Street, Kansas City, KS, 66102
1509 N 47th Street, Kansas City, KS, 66102
1509 N 47th Street, Kansas City, KS, 66102
1509 N 47th Street, Kansas City, KS, 66102
1509 N 47th Street, Kansas City, KS, 66102
1509 N 47th Street, Kansas City, KS, 66102
1509 N 47th Street, Kansas City, KS, 66102
1509 N 47th Street, Kansas City, KS, 66102
1509 N 47th Street, Kansas City, KS, 66102
1509 N 47th Street, Kansas City, KS, 66102
1509 N 47th Street, Kansas City, KS, 66102
1509 N 47th Street, Kansas City, KS, 66102
1509 N 47th Street, Kansas City, KS, 66102
1509 N 47th Street, Kansas City, KS, 66102
1509 N 47th Street, Kansas City, KS, 66102
1509 N 47th Street, Kansas City, KS, 66102
1509 N 47th Street, Kansas City, KS, 66102
1509 N 47th Street, Kansas City, KS, 66102

$275,000

1509 N 47th Street, Kansas City, KS, 66102

21
Courtesy of: Overland Park